siatki zgrzewane

Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ KA17, KARI 4 mm, oko 150x150 mm, format 3x2 m przejdź do szczegółów
Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ HQ188, KARI 6 mm, oko 150x150 mm, format 5x2,15 m przejdź do szczegółów
Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ Q188A, KARI 6 mm, oko 150x150 mm, format 5x2,15 m przejdź do szczegółów
Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ Q188, KARI 6 mm, oko 150x150 mm, format 6x2,3 m przejdź do szczegółów
Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ Q257, KARI 7 mm, oko 150x150 mm, format 6x2,3 m przejdź do szczegółów
Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ Q503, KARI 8 mm, oko 100x100 mm, format 6x2,3 m przejdź do szczegółów
Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ HQ335, KARI 8 mm, oko 150x150 mm, format 5x2,15 m przejdź do szczegółów
Svařovaná síť z ocel. drátů žebírkových tvářených za studena, typ Q131, KARI 5 mm, oko 150x150 mm, formát 5x2,15 m przejdź do szczegółów
Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ KY51S, KARI 8 mm, oko 200x200 mm, format 6x2,4 m przejdź do szczegółów
Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ HQ115, KARI 10 mm, oko 150x150 mm, format 5x2,15 m przejdź do szczegółów
Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ Q524PL, KARI 10 mm, oko 150x150 mm, format 5x2,15 m przejdź do szczegółów
Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ Q115A, KARI 10 mm, oko 150x150 mm, format 6x2,4 m przejdź do szczegółów
Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ E1220, KARI 10 mm, oko 200x200 mm, format 5x2,15 m przejdź do szczegółów
Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ KH31, KARI 6 mm, oko 200x200 mm, format 3x2 m przejdź do szczegółów
Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ Q257A, KARI 7 mm, oko 150x150 mm, format 6x2,3 m przejdź do szczegółów
Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ KY81, KARI 8 mm, oko 100x100 mm, format 5x2,15 m przejdź do szczegółów
Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ Q335, KARI 8 mm, oko 150x150 mm, format 5x2,15 m przejdź do szczegółów
Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ Q335A, KARI 8 mm, oko 150x150 mm, format 6x2,3 m przejdź do szczegółów
Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ KA17, KARI 4 mm, oko 150x150 mm, format 3x2 m przejdź do szczegółów
Spawana siatka z formowanych na zimno żebrowanych prętów stalowych, typ KY51, KARI 8 mm, oko 200x200 mm, format 3x2 m przejdź do szczegółów
sposób wyświetlania

Copyright © 2021 FERONA POLSKA S.A.